SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3141/98 van de leden Ana MIRANDA DE LAGE , Jesús CABEZÓN ALONSO aan de Commissie. Situatie in Haïti