Arrest van het Hof (grote kamer) van 13 juli 2004 in zaak C-262/02: Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Franse Republiek (Niet-nakoming — Artikel 59 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 49 EG) — Televisie-uitzendingen — Reclame — Nationaal verbod op televisiereclame voor in lidstaat verhandelde alcoholhoudende dranken in vorm van indirecte televisiereclame die ontstaat doordat bij doorgifte van bepaalde sportevenementen reclameborden op scherm te zien zijn — Wet-„Evin”)