SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0607/04 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Seizoenarbeid.