Schriftelijke vraag E-0901/06 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Gemeente Rome — stand van zaken betreffende de kredieten voor het programma voor een veiliger gebruik van internet