Predhodna priglasitev koncentracije (Št. primera COMP/M.4040 – KKR/FL Selenia) — Primer za poenostavljeni postopek Besedilo velja za EGP.