Ilmoitusmenettely — tekniset määräykset (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)