Viinituotteiden kuljetusten mukana seuraavista asiakirjoista sekä asiaan liittyvien rekistereiden pidosta 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2238/93 20 artiklan soveltamiseksi julkaistu luettelo