Schriftelijke vraag E-2866/04 van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie. Financiert de UÇK John Kerry?