Schriftelijke vraag E-1450/06 van Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) aan de Commissie. De haven van Famagousta