80/463/EEG: Beschikking van de Commissie van 10 april 1980 waarbij de Franse Republiek wordt gemachtigd shorts en andere korte broeken, lange broeken, geweven, voor heren en jongens ; lange broeken, geweven, voor dames, meisjes en kinderen, van de posten ex 61.01 B en ex 61.02 B van het gemeenschappelijk douanetarief (categorie 6), van oorsprong uit Joegoslavië en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)