Schriftelijke vraag E-2341/04 van Rolandas Pavilionis (UEN) aan de Raad. Taalhervorming nodig als gevolg van het gebruik van het woord euro en de grammaticale competentie van miljoenen Europese burgers