Zaak T-640/18: Arrest van het Gerecht van 29 april 2020 — Intercontact Budapest / CdT [“Overheidsopdrachten voor diensten – Aanbestedingsprocedure – Verrichten van diensten inzake vertalingen van teksten op financieel en bancair gebied van het Engels naar het Hongaars – Rangschikking van een inschrijver in de cascadeprocedure – Artikel 113, lid 2 en 3, van verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 – Motiveringsplicht – Prijs van de offerte van de best gerangschikte succesvolle inschrijvers – Weigering van bekendmaking”]