Schriftelijke vraag E-3421/04 van Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) aan de Commissie. Situatie van Koerdische politici