F-Juillan: exploitatie van geregelde luchtdiensten — Exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Tarbes (Lourdes-Pyrénées) en Parijs (Orly) — Openbare aanbesteding uitgeschreven door Frankrijk overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad met het oog op de uitbesteding van een openbare dienst