Werkdocument van de Diensten van de Commissie - Begeleidend document bij de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement "het bevorderen van de interoperabiliteit van locomotieven in de EU" Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad Tot wijziging van richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad Inzake de interoperabiliteit van de spoorwegen in de Gemeenschap - Samenvatting van de effectbeoordeling {COM(2006) 782 def. {COM(2006) 784 def. {COM(2006) 785 def. {COM(2006) 783 def. SEC(2006) 1640 SEC(2006) 1641}