Zaak T-174/05: Beroep, op 27 april 2005 ingesteld door Elf Aquitaine tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen