Komisjoni määrus (EÜ) nr 2081/2005, 19. detsember 2005 , millega avatakse 2006. aastaks Taist pärit manioki ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine