Gevoegde zaken C-7/05 tot en met C-9/05: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 8 juni 2006 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Ulrich Deppe, Hanne-Rose Deppe, Thomas Deppe, Matthias Deppe, Christine Urban (geboren Deppe) [C-7/05], Siegfried Hennings [C-8/05], Hartmut Lübbe [C-9/05] (Kweekproducten — Hoogte van billijke vergoeding die moet worden betaald aan houder van communautair kwekersrecht — Artikel 5, leden 2, 4 en 5, van verordening (EG) nr. 1768/95, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 2605/98 — Begrip vergoeding die aanmerkelijk lager is dan bedrag dat in rekening wordt gebracht voor in licentie produceren van teeltmateriaal )