Zaak T-15/14: Arrest van het Gerecht van 3 maart 2016 — Simet/Commissie [„Staatssteun — Door de Italiaanse autoriteiten met terugwerkende kracht toegekende compensatie voor de verrichting van een openbare dienst — Tussen 1987 en 2003 aangeboden interregionaal busvervoer — Besluit waarbij de steun onverenigbaar wordt verklaard met de interne markt — Handhaving van een openbaredienstverplichting — Verlening van een compensatie — Verordening (EEG) nr. 1191/69”]