Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.3907 — Bertelsmann/Channel 5) Voor de EER relevante tekst