Schriftelijke vraag E-2251/05 van Hiltrud Breyer (Verts/ALE) aan de Commissie. Schending of niet-naleving van verschillende EU-richtlijnen bij actieve en geplande grindafgravingen