Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 10 juli 1997. # Federica Maso e.a. en Graziano Gazzetta e.a. tegen Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) en Repubblica italiana. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Pretura circondariale di Venezia - Italië. # Sociale politiek - Bescherming van werknemers bij insolventie van werkgever - Richtlijn 80/987/EEG - Beperking van betalingsverplichting van waarborgfondsen - Aansprakelijkheid van Lid-Staat voor te late omzetting van richtlijn - Adequate vergoeding. # Zaak C-373/95. TITJUR Maso e.a.