Schriftelijke vraag P-0436/06 van Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE) aan de Commissie. Bijzondere situatie van de kabelexploitanten in Luxemburg