Schriftelijke vraag E-0755/06 van Werner Langen (PPE-DE) aan de Commissie. Verrichten van diensten in Frankrijk, bescherming bouwgarantie