Verordening (EG) nr. 1129/2006 van de Commissie van 24 juli 2006 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in juli 2006 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor de tariefcontingenten voor rundvlees die bij Verordening (EG) nr. 1279/98 zijn vastgesteld voor Bulgarije en Roemenië