Conclusie van advocaat-generaal Kokott van 24 februari 2005. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. # Niet-nakoming - Zesde BTW-richtlijn - Artikelen 2, punt 1, 5, lid 4, sub c, 12, lid 3, en 16, lid 1 - Handeling in binnenland - Veiling van kunstvoorwerpen die onder regeling voor tijdelijke invoer zijn ingevoerd - Commissieloon van veilingmeesters. # Zaak C-305/03. Commissie/Verenigd Koninkrijk TITJUR