Mededeling van de Commissie - Groenboek ‘Demografische veranderingen: naar een nieuwe solidariteit tussen de generaties’