Obvestilo o začetku antidampinškega postopka v zvezi z uvozom zrnato usmerjenih ploščato valjanih proizvodov iz silicijevega jekla za elektropločevine s poreklom iz Združenih držav Amerike in Rusije in o začetku vmesne presoje antidampinške dajatve na uvoz nekaterih zrnato usmerjenih elektropločevin s poreklom iz Rusije (znanih tudi kot zrnato usmerjeni hladno valjane pločevine in trakovi iz silicijevega jekla za elektropločevino, katerih širina presega 500 mm)