Schriftelijke vraag E-1729/04 van Michl Ebner (PPE-DE) aan de Commissie. Nummerborden voor fietsen