VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD INGEVOLGE ARTIKEL 2 VAN DE BESCHIKKING VAN DE RAAD 89/488/EEG VAN 28 JULI 1989 (Toepassing van een van artikel 17, lid 2, van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting afwijkende maatregel)