TITJUR Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 16 februari 2006. # Marius Pedersen A/S tegen Miljøstyrelsen. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Østre Landsret - Denemarken. # Afvalstoffen - Overbrenging van afvalstoffen - Afvalstoffen bestemd voor handelingen ter nuttige toepassing - Begrip "kennisgever' - Verplichtingen van kennisgever. # Zaak C-215/04. Pedersen