2005/59/EG: Beschikking van de Commissie van 26 januari 2005 tot goedkeuring van de programma's voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens en de noodvaccinatie van deze varkens in Slowakije (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 127)Voor de EER relevante tekst