Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het specifiek programma Samenwerking tot uitvoering van het zevende kaderprogramma (2007-2013) van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie