Verordening (EG) nr. 105/2005 van de Commissie van 17 november 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1420/1999 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1547/1999 betreffende de overbrenging van bepaalde soorten afvalstoffen naar China en Saudi-ArabiëVoor de EER relevante tekst