Schriftelijke vraag P-3209/05 van Frederika Brepoels (PPE-DE) aan de Commissie. Gevogeltevlees