Verordening (EG) nr. 2647/98 van de Commissie van 9 december 1998 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 2330/98 van de Raad inzake een vergoedingsvoorstel aan bepaalde producenten van melk en zuivelproducten die tijdelijk in de uitoefening van hun activiteit zijn beperkt