Wijziging door Frankrijk van de openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten binnen Frankrijk