Verordening (EEG) nr. 1472/84 van de Raad van 24 mei 1984 betreffende de toepassing van Besluit nr. 1/84 van de Associatieraad EEG-Malta tot hernieuwde wijziging van de artikelen 6 en 17 van het Protocol betreffende de definitie van het begrip ,,produkten van oorsprong' ' en betreffende de methoden van administratieve samenwerking @Besluit nr. 1/84 van de Associatieraad van 17 mei 1984 houdende hernieuwde wijziging van de artikelen 6 en 17 van het Protocol betreffende de definitie van het begrip ,,produkten van oorsprong' ' en betreffende de methoden van administratieve samenwerking