Verordening (EEG) nr. 2109/82 van de Commissie van 30 juli 1982 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere produkten van de suikersector