Verordening (EEG) nr. 1287/86 van de Commissie van 30 april 1986 tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie