Schriftelijke vraag E-1394/06 van Heinz Kindermann (PSE), Lutz Goepel (PPE-DE), Elisabeth Jeggle (PPE-DE) en Willem Schuth (ALDE) aan de Commissie. Beheer en sanering van geselecteerde runderziekten in de EU