Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu