Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - DEEL III - BELEID EN WERKING VAN DE UNIE - TITEL III - INTERN BELEID EN OPTREDEN - HOOFDSTUK II - ECONOMISCH EN MONETAIR BELEID - Afdeling 1 - Economisch beleid - Artikel III-183