Verordening (EG) nr. 1146/2005 van de Commissie van 15 juli 2005 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs van magere melkpoeder voor de 86e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving