A Bizottság 95/17/EK irányelve (1995. június 19.) a 76/768/EGK tanácsi irányelve alkalmazásához szükséges, a kozmetikai termékek címkézésénél használt listán szereplő egy vagy több összetevő mellőzésére vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról (EGT vonatkozású szöveg)