2004/769/EG: Besluit van de Raad van 26 juli 2004 houdende benoeming van een Duits lid en van een Duits plaatsvervangend lid in het Comité van de Regio's