Zaak T-261/19: Beroep ingesteld op 18 april 2019 — Stada Arzneimittel/EUIPO — Optima Naturals (OptiMar)