Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 15/2014 tad- 9 ta’ Jannar 2014 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex