Schriftelijke vraag E-1483/05 van Richard Corbett (PSE) aan de Commissie. Vernietiging van een door de EU gefinancierd project door de Israëlische strijdkrachten