Schriftelijke vraag E-1423/06 van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie. Beïnvloeding van de publieke opinie in Kroatië door een afnemend perspectief op snelle toetreding tot de EU en de vrees om vast te lopen van een Balkan-markt